Bel Fıtığı - Boyun Fıtığı - Omurilik Kanalı Darlığı - Omurga Travma ve Kırıkları.

0216 339 73 53

Epilepsi Cerrahisi

Epilepsi cerrahisi, epilepsi hastalarında tedavi amacıyla başvurulan bir cerrahi prosedürdür. Epilepsi, beyindeki anormal elektrik aktivitesi sonucu oluşan tekrarlayıcı nöbetlerle karakterize bir nörolojik bozukluktur. Hastalığın nedenleri çeşitlilik gösterebilir, ancak antiepileptik ilaçlarla kontrol altına alınamayan ve yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen vakalarda epilepsi cerrahisi bir seçenek olabilir.

Epilepsi cerrahisi, epileptik nöbetin kaynağı olan beyin bölgesini belirlemeye ve bu bölgenin çıkarılmasına veya yanıt veren sinir hücrelerinin kesilmesine dayanan bir müdahaledir. Bu işlem genellikle iyi bir multidisipliner ekibin koordinasyonuyla gerçekleştirilir ve nöroloji, nöroşirurji, radyoloji ve nöropsikoloji gibi çeşitli uzmanlık alanlarını içerir.

Epilepsi cerrahisi için adaylık süreci titizlikle yürütülür. Hastanın nöbet geçmişi, nöbetlerin şiddeti ve sıklığı, antiepileptik ilaç tedavisine yanıtı değerlendirilir. Elektroensefalogram (EEG), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve pozitron emisyon tomografisi (PET) gibi görüntüleme teknikleri kullanılarak beyindeki lezyonlar tespit edilebilir ve nöbetin kaynağına yönelik bilgiler sağlanabilir.

Epilepsi cerrahisi için farklı teknikler uygulanır. Bunlar arasında temporal lob rezeksiyonu, neokortikal rezeksiyon, korpus kallozotomi ve vagal sinir stimülasyonu gibi işlemler bulunur. Hangi yöntemin tercih edileceği hastanın durumuna ve nöbetlerin kaynaklandığı yerin belirlenmesine bağlıdır.

Epilepsi cerrahisi, hastaların nöbetlerini kontrol altına almada büyük bir etkinlik gösterebilir. Bununla birlikte, cerrahi sonrası dikkat edilmesi gereken bazı konular vardır. Bunlar arasında beyin enfeksiyonu riski, yeni nöbetlerin ortaya çıkması veya hafif kognitif bozuklukların oluşması gibi riskler bulunur. Bu nedenle, hastaların cerrahi sonrası düzenli takibi ve gerektiğinde ilaç tedavisiyle desteklenmesi önemlidir.

Sonuç olarak, epilepsi cerrahisi, epilepsi hastalarında nöbet kontrolünü sağlamada etkili bir seçenek olabilir. Ancak her hasta için uygun bir tedavi yöntemi belirlenmeden önce detaylı bir değerlendirme yapılması ve risklerin göz önünde bulundurulması önemlidir. Bu alanda uzmanlaşmış bir cerrahla çalışmak ve buna ek olarak multidisipliner bir yaklaşım benimsemek, başarı şansını artıracaktır.

WhatsApp RA(CTA)