Bel Fıtığı - Boyun Fıtığı - Omurilik Kanalı Darlığı - Omurga Travma ve Kırıkları.

0216 339 73 53

Vertebroplasti Kifoplasti

Kifoplasti, vertebral sıkışma kırıklarını tedavi etmek için kullanılan bir minimal invaziv cerrahi prosedürdür. Vertebroplasti gibi, özel çimento kullanılır, ancak kifoplastide çatlamış omur kemiği içine önceden şişirilmiş bir balon yerleştirilir. 

Balonun şişirilmesi, omur kemiği içinde boşluk oluşturarak çimentonun daha etkili bir şekilde yerleşmesini sağlar. Bu prosedür, ağrıyı hafifletmek ve omurga stabilitesini artırmak için uygulanabilir. Vertebroplasti, vertebral sıkışma kırıklarının tedavisinde kullanılan minimal invaziv bir cerrahi prosedürdür. Bu işlem sırasında, kırılmış omur kemiğine özel bir çimento enjekte edilir. 

Çimento, kemik yapısını güçlendirerek omurganın stabilitesini artırır ve aynı zamanda ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. Vertebroplasti genellikle osteoporoz veya travma sonucu oluşan ağrılı kırıkların tedavisinde kullanılır. Ancak, uygulanabilirlik ve risk faktörleri hastanın durumuna bağlı olarak değerlendirilmelidir.

WhatsApp RA(CTA)