Bel Fıtığı - Boyun Fıtığı - Omurilik Kanalı Darlığı - Omurga Travma ve Kırıkları.

0216 339 73 53

Karpal Tünel Sendromu

Elde parmaklarımızın ve gücümüzü sağlayan 2 ana sinir vardır. Bunlardan biri olan median sinir ilk 3 parmağımızın gücünü ve his duyusunu sağlar. Sıklıkla bilek bölgesinde sıkışmasına bağlı olarak bu parmaklarda ağrı, uyuşma ve güçsüzlük oluşur. Şeker hastalığı, tiroid bezinin çalışmaması, aşırı kilo, çok doğum yapma, eli zorlayıcı işlerde kullanma ve romatizmal hastalıklar bu hastalığa neden olabilir. Özellikle hastanın gece ağrı ve uyuşmaları tipiktir.

Tanı EMG tetkiki ile konulur. Özelikle 4.5. boyun omuru arasındaki fıtıklar benzer bulgulara neden olabilir.

Tedavide lokal anestezi altında sinirin sıkışmasına neden olan yapının (Transvers Karpal Ligaman) açılarak sinir üzerindeki sıkışma ortadan kaldırılır.Ameliyat öncesinde hafif düzeyde sıkışması olan hastalarda el-el bileği splinti, ilaç tedavisi, fizik tedavi uygulanabilir.

WhatsApp RA(CTA)