Bel Fıtığı - Boyun Fıtığı - Omurilik Kanalı Darlığı - Omurga Travma ve Kırıkları.

0216 339 73 53

Bel Fıtığı Tanı

Fizik muayene ile sinir germe testi, kas gücü muayenesi, duyu muayenesi, reflekslerin muayenesi ile hastalık hakkında bilgi edinilir.

Bel fıtığı tanısında MR görüntüleme yöntemi değerlidir. MR tetkiki ile fıtığın yeri, sinir kökü ve omurilik ile ilişkisini 3 boyutlu olarak değerlendirmek mümkündür. MR görüntüleme yöntemi ile ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulması gereken diğer patolojilerin (omurilik tümörü, omurga tümörü, kemik yapıda oluşan iltihabi durumlar, sinir kökünden kaynağını almış tumoral yapılar vs) ekarte edilmesinde faydalı olur.

Ancak bazı durumlarda MR ile kemik yapıyı değerlendirmemiz gereken durumlarda Tomografiden faydalanılır. 3D ya da axial (enine) sagittal (dikine) kesitlerle kemikte kırık ya da tumoral oluşumlar gibi patolojiler görüntülemek mümkündür. 2 yönlü olarak çekilen X-Ray grafilerde omurgada kayma olup olmadığı konusunda tanıya yardımcı tetkiklerdir. Diğer görüntüleme yöntemleri günümüzde önemini kaybetmiştir.

WhatsApp RA(CTA)