Bel Fıtığı - Boyun Fıtığı - Omurilik Kanalı Darlığı - Omurga Travma ve Kırıkları.

0216 339 73 53

Bel Fıtığı Tedavi Yöntemleri

Bel fıtığı tedavisinde hastaların %90-95’ı medikal tedavi ve fizik tedavi ile iyileşme süreci sağlanır. %5-10 hastada cerrahi müdahele gerektirir.

Ameliyat gerektiren durumlar:

1-    Bacakta şiddetli ağrı
2-    Bacak ve/veya ayakta güç kaybı
3-    İdrar kaçırma (acil müdahele gerektirir)
4-    Kaslarda incelme (atrofi)

Cerrahi tedavi yöntemleri:

1- Standart diskektomi
2- Mikrodiskektomi
3- Endoskopik diskektomi
4- Laser diskektomi
5- Nukleoplasti

Cerrahi yöntemlerin dışında fıtık omurilik ve sinir köküne ileri düzeyde bası yapmıyorsa epidural steroid enjeksiyonları geçici olarak ağrıların azaltılmasında başvurulan yöntemdir. 3-9 ay arasında mevcut tabloya göre iyilik hali sağlanabilir.

Mikrodiskektomi: Küçük bir kesi ile girilerek yapılan (yaklaşık 2 cm) çevre dokuya zarar vermeden mikroskop altında fıtığın güvenli bir şekilde çıkartılması ameliyatıdır. Küçük bir alanda çalışıldığı için hasta 12 saat içerisinde yürümesi mümkündür ve ameliyat sonrası minimal ağrıya neden olur. Başarı oranı , güvenliliği en yüksek bugün için dünyada en çok kabul görmüş ve tercih edilen yöntemdir.

Endoskopik Diskektomi:
 1 cm lik bir kesi ile klavuz yardımıyla yapılan müdaheledir. Her bel fıtığı tedavisinde uygun değildir.

Laser Diskektomi: Fıtığa lokal anestezi altında ısı uygulanarak bir miktar küçülmesini sağlar. Başarı oranı düşüktür. İyi seçiliş ciddi omurilik ve sinir kökü basısı yapmayan fıtıklarda uygulanabilir.

Nukleoplasti: Laser diskektomiye benzer şekilde disk mesafesine girerek radyofrekans uygulanmasına dayanır. Basit fıtıklarda tercih edilebilir.

Laser diskektomi ve Nukleoplasti yöntemiyle  tedaviden fayda görebilecek hasta grubunun büyük kısmı medikal tedavi ve fizik tedavi ile büyük oranda rahatlatılabilecek hastalardır iyileşme sürecini hızlandırmak için bu yöntemlerde tercih edilebilir.

WhatsApp RA(CTA)